In deze nieuwsbrief lees je over:

  1. De rekening & verantwoording
  2. De vijf jaarlijkse evaluatie
  3. Het doorsturen van post en e-mails

Rekening & verantwoording
Elk jaar moeten wij aan jou en de Rechtbank een financieel overzicht sturen van je inkomsten, je uitgaven, je vermogen en je eventuele schulden. Dit verslag wordt rekening en verantwoording genoemd. De rekening en verantwoording moet door jou gezien en (eventueel) getekend worden.

De rekening en verantwoording wordt naar je opgestuurd
We sturen de rekening en verantwoording van het afgelopen jaar naar je toe. Wil je deze bespreken? Dan kunnen we een telefonische afspraak maken. In de brief die je bij de rekening en verantwoording krijgt lees je hier meer over.

We sturen een retourenvelop mee
Wij sturen een retourenvelop mee, nadat je het verslag hebt gelezen en getekend kun je het hiermee aan ons terug sturen.

Is de startdatum van het bewind dit jaar? Dan komt jouw eerste rekening en verantwoording pas volgend jaar.

Vijfjaarlijkse evaluatie
Elke vijf jaar moet er een evaluatieformulier ingevuld worden en worden ingeleverd bij de Rechtbank. Als er dit jaar een evaluatie opgestuurd moet worden naar de Rechtbank dan sturen wij jou het formulier toe. Ook hiervoor geld: wil je deze bespreken? Dan maken we een telefonische afspraak.

Het doorsturen van post / e-mails
Wij willen je er graag aan herinneren dat je altijd én binnen één week je post en e-mails van bedrijven of instanties moet doorsturen. Twijfel je? Stuur het door, wij hebben liever teveel informatie dan te weinig. Stuur je post altijd door naar ons postadres (Postbus 809,8901 BP in Leeuwarden). Wil je de post bij ons in de brievenbus doen? Doe dit dan altijd in een gesloten envelop en zet op de envelop: Spil Bewindvoering t.a.v. R.J. Holtman of A.C. den Doop.

Reactietermijn e-mail
Wij streven ernaar jouw e-mail dezelfde dag te beantwoorden, uiterlijk binnen twee werkdagen. Op vrijdag worden er geen e-mails beantwoord.

Vakantie
Van vrijdag 3 juli t/m maandag 27 juli is Aukelien vrij. René draagt tijdens deze periode zorg voor de dossiers en de eventuele vragen.

Corona maatregelen, het vervolg..

Het advies is nog steeds om zo veel mogelijk thuis te werken en alleen contact te zoeken als het echt noodzakelijk is. Dat betekent dat wij onze eerdere maatregelen voorlopig blijven hanteren. Op een paar kleine aanpassingen na. Hieronder lees je wat dit voor jou betekent.

  1. Er wordt alléén een afspraak gemaakt als dit écht noodzakelijk is
  2. Een afspraak is op 1,5 meter afstand op kantoor
  3. Onaangekondigd bezoek staat voor een dichte deur

Spreekuur / telefonische bereikbaarheid

  1. Op maandag en dinsdag is René op kantoor tijdens het spreekuur
  2. Op woensdag en donderdag is Aukelien op kantoor tijdens het spreekuur
  3. Kun je een e-mail sturen? Stuur dan bij voorkeur een e-mail. Zo zijn we telefonisch beter bereikbaar voor cliënten die niet kunnen e-mailen
  4. Spreek je een voicemail in dan streven we ernaar om je voor 13:00 terug te bellen, lukt dit niet én beschik jij over e-mail? Dan sturen we je een e-mail.

Omdat er maar één persoon per dag telefonisch beschikbaar is tijdens het spreekuur betekent dit dat we zeer regelmatig in gesprek zijn. Dit kan vervelend en irritant zijn, dat begrijpen wij heel goed. Daarom blijft het verzoek: kun je je vraag stellen per e-mail? Stuur dan een e-mail, we proberen deze écht zo snel mogelijk te beantwoorden.

Probeer te bellen als je contactpersoon aanwezig is
Wil je toch bellen? Probeer dan te bellen op de dag dat je contactpersoon op kantoor is, je vraag is in de meeste gevallen dan sneller beantwoord.

Reactietermijn e-mail

Wij streven ernaar jouw e-mail dezelfde dag te beantwoorden, uiterlijk binnen twee werkdagen. Op vrijdag worden er geen e-mails beantwoord.

Vakantie

Van vrijdag 3 juli t/m maandag 27 juli is Aukelien vrij. René draagt tijdens deze periode zorg voor de dossiers en de eventuele vragen.