Hoe werkt bewindvoering?

Voor wie?

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die tijdelijk of langdurig niet in staat zijn om hun eigen financiële zaken te regelen. Situaties of gebeurtenissen op lichamelijk, geestelijk of financieel gebied kunnen ervoor zorgen dat iemand tijdelijk of blijvend niet in staat is de eigen financiële administratie te voeren. Er is in die gevallen vaak geen overzicht meer op de inkomsten en uitgaven. Er kan ook sprake zijn van (problematische) schulden.

Het aanvragen van bewind

Een verzoek tot onderbewindstelling wordt gedaan bij de kantonrechter. Dit verzoek wordt door jouzelf, je partner, een familielid of een zorginstelling gedaan. Wij kunnen geen verzoek tot onderbewindstelling doen. Wel kunnen wij na afloop van het intakegesprek helpen met het invullen van het verzoekschrift. Nadat het bewind is uitgesproken door de kantonrechter, gaan wij aan de slag. Klik hier voor een volledig overzicht van onze taken en werkzaamheden.

Kosten Bewind

De maximale kosten voor beschermingsbewind worden jaarlijks vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Naast de eenmalige intakevergoeding en het griffierecht betaal je een maandelijkse vergoeding. Klik hier voor de tarieven. Als je een inkomen op of net boven het bijstandsniveau hebt, worden de kosten vrijwel altijd vergoed vanuit de bijzondere bijstand van de gemeente waarin je woont. Als je hiervoor in aanmerking komt, vragen wij deze bijstand aan.

Het beëindigen van bewind

Het bewind wordt in het algemeen uitgesproken voor onbepaalde tijd. Dit betekent niet dat je nooit meer zelf de financiën kunt gaan beheren. Als je de financiën en administratie weer zelf wilt gaan beheren, kan aan de kantonrechter gevraagd worden om het bewind te beëindigen. De kantonrechter zal dan beoordelen of de aanleiding voor de onderbewindstelling nog bestaat. Als dit niet het geval is wordt het beschermingsbewind opgeheven. Bij overlijden wordt het beschermingsbewind direct beëindigd.

Inkomensbeheer

De verschillen tussen inkomensbeheer en bescherwingsbewind zijn:

  • Inkomensbeheer is een overeenkomst tussen jou en ons, Spil Bewindvoering. Er is geen tussenkomst van een kantonrechter
  • Het inkomensbeheer contract is voor onbepaalde tijd, opzeggen kan altijd, schriftelijk én met een opzegtermijn van 30 dagen
  • Naast de overeenkomst tot inkomensbeheer wordt een volmacht afgegeven die ons de bevoegdheid geeft om jouw financiële / administratieve zaken te beheren
  • Onze taken en werkzaamheden zijn gelijk aan die van beschermingsbewind. Klik hier voor een volledig overzicht
  • De tarieven voor inkomensbeheer worden niet vastgesteld, deze mogen wij zelf bepalen. Klik hier voor de tarieven van inkomensbeheer
  • Inkomensbeheer wordt niet vergoed door de gemeente, de kosten moet je dus altijd zelf betalen

Downloads